فقهی حقوقیمقالات

ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت

چکیده

یکی از پدیده هایی که در بیشتر جوامع نگرانی افراد جامعه را در پی دارد کاهش ارزش پول و در پی آن کاهش قدرت خرید می باشد.یکی از مواردی که این مساَله خود را نمایان می کند در قرض ها و بدهی های معوقه است کهآیا کاهش ارزش پول ضمان دارد یا خیر؟اکثر فقها به دلیل ترس از افتادن در گناه بزرگ ربا ضمان کاهش ارزش را جایز ندانسته اند ولی در این گونه مسائل حق مقرض از بین می رود بنابراین این گونه مسائل باید به گونه ای با عنایت به مبانی فقهی حل شود. به همین منظور در اینتحقیق به بررسی مساله پول و مال ، تورم ونقش دولت در تورم که عامل اصلی کاهش ارزش پول است و همچنین نظرات متفاوت فقها راجع به ضمان کاهش ارزش پول پرداخته شده است . در نهایت مشخص گردید که برخی از فقها مخالف ضمان ارزش پول و در صورت جبران قائل به ربا بودن آن هستند و گروهی دیگر قائل به مصالحه می باشند و گروه سوم قائل به تفصیل بین غصب و غیر غصب، تفصیل بین مهریه و قرض و همچنین تفصیل بین تورم شدید و تورم کم شده اند.

دانلود فایل پی دی اف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا